Celebrating over 20 years of changing the way we care

Home

Wat uiteindelijk telt: aandacht en gewaarzijn in de zorg voor stervenden

Australian Beach by Kaz Thorpe

2-daagse training voor professionele zorg- en hulpverleners en getrainde vrijwilligers
In deze ervaringsgerichte training versterken we ons capaciteit om op de behoeften van terminaal zieken en hun naasten in te spelen. De training combineert bewezen en praktische aandachtsmethoden met de kennis en vaardigheden van de hedendaagse terminale zorg.

We ontdekken in deze training hoeveel invloed onze manier van zijn kan hebben op de connectie met onze cliënten/patiënten. Door onszelf te trainen in aandacht, gewaarzijn en compassie kunnen we meer rust, vertrouwen en warmte in ons contact met anderen brengen. De stervende kan zich daardoor meer gehoord en geborgen voelen, waardoor ruimte kan ontstaan voor reflectie op levensvragen.
Daarnaast leren we hoe we beter voor onszelf kunnen zorgen in ons werk, dat vaak veel van ons vraagt en tegelijk veel geeft.

Deze training focust op vier kerncompetenties op het gebied van:

  • Aandacht: hoe we echt aanwezig kunnen zijn voor de ander
  • Communicatie: hoe we betekenisvol contact aangaan met patiënten, cliënten en familieleden
  • Spirituele zorg: het in kaart brengen van en inspelen op behoeften op het gebied van zingeving, relaties met anderen, betekenis geven aan lijden en angst voor de dood
  • Compassie: omgaan met de uitdagingen die moeilijke zorgsituaties met zich meebrengen

Newsletter   Sign up for our newsletter